I forkant av time til fornying av førerkort er det viktig å fylle ut skjema "egenerklæring om helse"

Link til skjema:

https://www.vegvesen.no/_attachment/61124