Ansatte

Bli bedre kjent med de ansatte ved Krossen Legekontor. Her kan du også gi tilbakemelding til din fastlege og besvare spørreskjema om legekontoret.

Jon Andreas Sundal

legevikar

Vikarierer for alle legene fra tirsdag til fredag

Håvar Skoland

spesialist i allmennmedisin

Cecilie Lerstøl Cais

spesialist i allmennmedisin

Øystein Jektnes Balle

spesialist i allmennmedisin

Else Brit H. Strassegger

spesialist i allmennmedisin

Margrethe Sirevåg

helsesekretær

MariAnn Refsnes Njærheim

helsesekretær

Anette Nærland Haugland

helsesekretær 

Ingrid Sveinsvoll Rosland

helsesekretær

Krossen Legekontor