Legekontoret

e-konsultasjon

Legene ved kontoret kan ta imot e-konsultasjon. Arbeidsbelastningen er derimot så stor nå, at vi ikke har kapasitet til å svare denne daglig, men den blir besvart innen en uke. Av samme grunn klarer vi heller ikke å svare de i kontortiden og må stort sett sitte på kveld for å ta denne delen av jobben. Vi opplyser om at det derfor vil bli tatt kveldstakst når de besvares på kveld.