Telefontid: 

For akutt-time, ring fra morgenen, samme dag. Hvis det kan vente, ring etter kl 0900, for å minske ventetid til de som har behov for akutt-time. 

Legekontoret

e-konsultasjon

Legene ved kontoret kan ta imot e-konsultasjon. Arbeidsbelastningen er derimot så stor nå, at vi ikke har kapasitet til å svare denne daglig, men den blir besvart innen en uke. Av samme grunn klarer vi heller ikke å svare de i kontortiden og må stort sett sitte på kveld for å ta denne delen av jobben. Vi opplyser om at det derfor vil bli tatt kveldstakst når de besvares på kveld.